Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOSTYNINIE

 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie Danych  (RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie, 

adres: ul.Ozdowskiego 1 a 09-500 Gostynin,

e-mail: psdsgostynin@wp.pl

tel.: 602 239 858

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Kaszewska, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej iod.annak@psdsgostynin.pl , tel.: 24 369 69 70
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie  art. 6 ust. 1 lit c  RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji  zadań jednostki wynikających z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

- ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

  w sprawie środowiskowych domów samopomocy;

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

  prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 

  zakładów budżetowych.

 1. Odbiorcami  Państwa  danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane  osobowe przechowywane  będą  przez okres wynikający z przepisów prawa tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.,Dz. U. z 2020 r., poz.164) oraz przepisów kancelaryjnych obowiązujących w PŚDS w  Gostyninie. 
 1. Przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do  treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne a także prawo do ich usunięcia;
 3. prawo do ograniczenia  lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu skorzystania z usług świadczonych przez PŚDS w Gostyninie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-10
Data publikacji:2020-11-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:484