Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie (PŚDS) przy
ul. Ozdowskiego 1a, jest dla:

- osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),

- osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym,
a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B),

- osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ C).

PŚDS w Gostyninie jest dziennym ośrodkiem wsparcia działającym na podstawie Uchwały Nr XIV/68/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 listopada 2019 roku. Dysponujemy 45 miejscami.

Placówka jest czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 730 do 1530.

Wniosek o skierowanie wraz z załącznikami składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie, po wstępnej rozmowie, zostanie ustalony termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata do udziału w zajęciach.

Udział w zajęciach w PŚDS jest bezpłatny. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa potwierdzające wskazania do uczestnictwa w zajęciach,
  • zaświadczenia od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli takie posiada).

Skierowanie do PŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w imieniu Starosty Gostynińskiego. Decyzja kierująca uczestnika do PŚDS w Gostyninie zawierać będzie okres pobytu.

 Termin przyjęcia ustala dyrektor PŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-05
Data publikacji:2020-11-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1533